Velkommen

Strømmeguide for gravferder

Utviklet for medlemmer av Virke Gravferd

Når et gravferdsbyrå tar på seg å strømme eller gjøre opptak av en seremoni, blir byrået ansvarlig for å overholde de tilstedeværendes rett til  personvern. I tillegg må byrået sørge for å innhente de nødvendige tillatelsene fra rettighetshaverne til musikken som spilles av eller fremføres. Å innhente slik tillatelse kalles vanligvis for klarering.


Strømmeguide for gravferder forklarer hvordan byrået overholder regler om personvern og sørger for riktig klarering av musikken. Strømmeguiden kan også brukes til å beregne hva musikklareringen vil koste, slik at byrået og kunden sammen får avklart prisen både ved live-strømming og ved opptak.

Bing Hodneland sentralbord

23 31 59 90

Kontakt for tekniske spørsmål

strommeguide@binghodneland.no

Ansvarlig redaktør Strømmeguide: Stine Helén Pettersen, Bing Hodneland Advokatselskap DA.

error: Innholdet er beskyttet !!