Kostnadsberegning

Del 1

Kostnadsberegning

Byrået må sammen med kunden starte med å lage en «spilleliste» med oversikt over hvilken musikk som skal brukes og hvordan den skal fremføres, for eksempel slik:

Case

Last ned mal for spilleliste her.

Strømmeguiden er tilpasset situasjoner hvor seremonien skal gjøres tilgjengelig for sluttbrukere i Norge. Hvordan musikken klareres for tilgjengeliggjøring utenfor Norge, kan du lese mer om her. Byrået bør uansett søke juridisk bistand dersom seremonien skal gjøres tilgjengelig utenfor Norge, da det er fort gjort og svært kostbart å gjøre feil.

error: Innholdet er beskyttet !!