Hva ønsker kunden?

Hva ønsker kunden?

Kostnadene vil kunne variere alt ettersom kunden ønsker live-strømming, opptak eller begge deler.

Live-strømming

Seremonien direktesendes på nett, uten mulighet for å pause eller spole i sendingen, og uten at det lages et opptak for ettertiden.

OPPTAK

Opptak

Opptak av seremonien som kunden får til privat bruk, evt. også at byrået publiserer opptaket på nett.

live + opptak

Live-strømming + Opptak

Seremonien direktesendes på nett, med mulighet for å pause og spole + Opptak av seremonien som kunden får med til privat bruk, evt. også at byrået publiserer opptaket på nett.

error: Innholdet er beskyttet !!