Konklusjon25

Live-strømming + Opptak

Beregning

TONO strømming + TONO opptak + Solist-/musikerhonorar

TONO strømming

For strømming av seremonien krever TONO det beløpet som er høyest av:

Merk: Ved utregning av antall musikkminutter, skal man se bort fra musikkverk som ikke lenger er vernet. Et musikkverk er ikke lenger vernet av opphavsretten når det har gått 70 år etter 1. januar året etter at alle komponisten/låtskriveren og evt. arrangøren døde.

TONO opptak

TONO tillater at ett eksemplar av byråets opptak av seremonien overleveres til kunden, så lenge byrået ikke tar betalt for dette.

 

Dersom byrået tar betalt for opptaket, følges satsene for TONO strømming – se her.

Solist-/musikerhonorar

Honorar til solist/musiker avtales i hvert enkelt tilfelle. Dersom vedkommende er under 18 år, må også de foresatte signere avtalen.

 

Les mer som solist-/musikeravtaler i Del 2 – Klarering i praksis.

error: Innholdet er beskyttet !!