Opptak

Opptak

Kartlegging av musikkbruken

Du blir nå stilt en rekke spørsmål som kartlegger musikkbruken under seremonien. Du skal kun svare med tanke på den musikken som skal høres på opptaket.

Husk at det alltid er et alternativ å mute musikken for å slippe klarering, dvs. at musikken ikke høres på opptaket. Man kan for eksempel mute:

Ønsker kunden å selv publisere byråets opptak av seremonien på nett i etterkant, uten byråets hjelp, er kunden alene ansvarlig for klarering av musikken i denne sammenheng. 

error: Innholdet er beskyttet !!