Personvern – del 3

Del 3

Innhenting av samtykke

Bruk samtykkeskjema

Den enkleste og sikreste måten å innhente samtykke på er å benytte et samtykkeskjema som fylles ut og signeres før seremonien starter. Byrået må sørge for at samtykket som innhentes dekker den aktuelle bruken av avbildningen.


Dersom det kun er gitt samtykke til live-strømming, vil man for eksempel ikke ha kunne legge ut opptak av seremonien på nett i etterkant.

Obs! Den eller de som har foreldreansvaret for barn (personer under 18 år regnes som barn) må samtykke til behandling av personopplysninger om barnet og publisering av avbildninger av barnet. Det skal ikke behandles/publiseres materiale om barnet uten at slikt samtykke er innhentet. Dersom barnet er over 15 år, er utgangspunktet at også barnet må samtykke til behandlingen.

Praktisk råd
Ettersom barn ikke alltid kommer i følge med de med foreldreansvar, bør byrået generelt unngå å filme barn slik at de kan gjenkjennes. Dette med mindre det på forhånd lar seg gjøre å innhente samtykke fra de riktige personene.

Husk personvernerklæring

I praksis oppfylles gjerne kravene til innhenting av samtykke ved at det benyttes et samtykkeskjema som viser til en personvernerklæring.

Praktisk råd
Personvernerklæringen kan tas inn med mindre skrift på baksiden av eller til slutt i samtykkeskjemaet. Er skjemaet digitalt, kan det lenkes til en slik personvernerklæring for at skjemaet ikke skal bli for omfattende.

Personvernerklæringen skal inneholde informasjon som på en enkel måte forklarer hvem som er ansvarlig for filmingen (behandlingsansvarlig), hva som vil skje med filmen (om den live strømmes og/eller på annen måte publiseres eller behandles), hva som er formålet med filmingen, hvem personopplysningene deles med (for eksempel hvilke leverandører byrået bruker, både produksjonsselskap til å lage filmen og navn på strømmekanaler), om informasjonssikkerheten, om de avbildedes rettigheter og om klagemuligheter. Byråets generelle personvernerklæring må derfor justeres, for eksempel ved at det lages et tillegg skreddersydd til byråets planlagte filmopptak.

Det er først når personen ved en erklæring eller annen tydelig bekreftelse har gitt sitt samtykke til byrået, at byrået kan foreta alle behandlinger med avbildningen som følger av gitte samtykker.

Nærmere om samtykkeskjemaet

Samtykkeskjemaet benyttes for enhver person som kan bli avbildet eller på annen måte vil kunne identifiseres på filmen.

Den enkelte avbildede må være i stand til å foreta et fritt valg. Det kan for eksempel ikke være et vilkår for å delta i seremonien at man samtykker til filming.

Den enkelte avbildede må få informasjon som er klar og forståelig, slik at man forstår hva samtykket faktisk gjelder.

Samtykket fra den avbildede må være til et klart og presist formulert formål, og personopplysningene kan da kun brukes til dette spesifiserte formålet. For eksempel: Samtykke til at seremonien live-strømmes på byråets nettside, samtykke til at det gjøres opptak og samtykke til at opptaket legges ut på Facebook er tre ulike formål, og dermed kreves tre samtykker for behandling til disse tre formålene.

For å samtykke må den avbildede foreta en handling uten at det er tvil om at den avbildede gjennom sin handling har ment å gi slikt samtykke og som senere kan dokumenteres, for eksempel ved å klikke på en knapp, huke av i en tom avkryssingsboks eller skrive under på et skjema.

Samtykkeskjemaet bør utformes som forklart ovenfor. Her er noen ytterligere tips:

Unntak fra krav om samtykke

Du kan lese mer om disse unntakene i Del 2

error: Innholdet er beskyttet !!