Konklusjon 15

Opptak

Beregning

TONO opptak + Gramo + Solist-/musikerhonorar

TONO opptak

TONO tillater at ett eksemplar av byråets opptak av seremonien overleveres til kunden, så lenge byrået ikke tar betalt for dette.

Dersom byrået tar betalt for opptaket, følges satsene for TONO strømming – se her.

Gramo

Vederlag til Gramo for bruk av innspilt musikk er NOK 100 per seremoni. Dette dekker både strømming og opptak, samt overlevering av opptak til kunden for privat bruk.

 

Husk å undersøke om innspillingene kunden ønsker i seremonien er omfattet av Gramos repertoar, se Del 2 – Klarering i praksis.

Solist-/musikerhonorar

Honorar til solist/musiker avtales i hvert enkelt tilfelle. Dersom vedkommende er under 18 år, må også de foresatte signere avtalen.

 

Les mer som solist-/musikeravtaler i Del 2 – Klarering i praksis.

error: Innholdet er beskyttet !!